Akumuklator dobrany do zasilanego urządzenia.

Pojemność akumulatorów żelowych też AGM, określona poprzez wytwórcę, przeważnie wyrażona jest w Ah (amperogodzinach) C20, C10 rzadziej C5. Ilość godzinek występująca po literze C oznacza w którym czasie odbywał się pomiar kontrolny.

Akumulatory 9Ah czy 8Ah?

Tak zwane akumulatory 9Ah, których wydajność podawana jest często w Watach na ogniwo przez 15 minut, np.: HRL 1234W, po zmierzeniu pojemności C20 zwykle osiągają około 8Ah, czyli mniej niż 9Ah - zobacz tutaj. Zawsze warto sprawdzić parametry w katalogu danego akumulatora.

W związku z taką sytuacją, iż w dalece akumulatory opracowywane są na podtrzymanie przez czas krótszy niżby okres testu określającego pojemność znamionową, istotne staje się odwołanie się do karty katalogowej oraz sprawdzenie którą ilość mocy możemy pobrać z akumulatora w takim czasie.

Kłopot taki dotyczy przede wszystkim urządzeń indukcyjnych, takich jak silniki, lodówki, pompy. Pojemność instytucji banku akumulatorów.

Straty mocy na zasilaczu UPS, przetwornicy. procentowa kondycję, przykładowo 90% (powinno być wciąż określone przy którym obciążeniu, przy powszechniejszym ewentualnie mniejszym obciążeniu sprawność może zostać gorsza niż przy obciążeniu optymalnym).

Akumulator z obniżoną pojemnością sprawdza się w dalszy ciągu do własnej pracy na UPS jednakże po przekroczeniu tego progu pojemność zaczyna spadać teraz wyraźnie szybciej ależ też ze względu na to traktowane jest to jako sygnał do zamiany. Wzrasta również ryzyko nagłego uszkodzenia, przerwania obwodu.

Dopiero po zsumowaniu wszystkich mocy (moc urządzenia + jakiekolwiek straty w najgorszych zakładanych warunkach) możemy przystąpić do określenia minimalnej pojemności banku akumulatorów.

Kłopot obniżenia pojemności razem ze spadkiem temperatury dotyczy nie tylko akumulatorów utworzonych w metodyce ołowiowo-kwasowej ale większości o ile nie wszystkich typów ogniw chemicznych.

W starszych akumulatorach, z obniżoną pojemnością, ryzyko wystąpienia takich problemów jest większe. Przy wysokich bankach akumulatorów, złożonych z paru gałęzi, zwarcia na uszkodzonych celach mogą doprowadzić nawet do pożaru.

Ile energii potrzebuje urządzenie. Gorsze jakościowo akumulatory mają większy rozrzut właściwości. W związku z tym bezwzględnie gorzej wypadają gdy pracują w długich szeregach. Zważywszy na nierówny rozkład napięcia zasilania na pojedyncze ogniwa, część akumulatorów jest permanentnie niedoładowana, część przeładowania oraz jedynie niektóre pracują w zalecanym zakresie napięć.

Co gorsza, dysproporcje z czasem rosną. Przy obsługiwania akumulatora w mniej czułych aplikacjach niewykluczone jest przekroczenie bariery 80% za to trzeba wtedy wziąć w rachubę skrócenie czasu podtrzymania (nieco większe niżeli spadek pojemności akumulatora). Identycznie przy zasilaniu z akumulatora urządzeń w obszarze, jeżeli uwarunkowania na to dają możliwość by, możliwe jest korzystanie z akumulatorów o obniżonej pojemności.

Dla sprzętów pracujących cyklicznie mamy możność ograniczyć zapotrzebowanie uwzględniając czas przerw między cyklami pracy. Przy tym przystoi podwyższyć popyt związane z większym poborem prądu przy rozruchu. To ma znaczenie przy dużej ilości rozruchów.