Konserwacja urządzeń UPS zasilania awaryjnego.

Zasilanie awaryjne instalowane jest w celu podniesienia jakości i zagwarantowania ciągłość dostaw energii. Z tego względu wszelkie urządzenia wchodzące w skład systemu awaryjnego zasilania muszą być utrzymane w nienagannym stanie.

Wadliwie działające zasilanie awaryjne może być przyczyną dodatkowych awarii ponieważ umiejscowione jest najczęściej bezpośrednio przed zabezpieczanym urządzeniem. Dlatego bardzo ważnym elementem sieci jest bypass - przełącznik umożliwiający pominięcie uszkodzonego lub poddanego czynnościom serwisowym urządzenia.